Processing may take a few seconds...

Book

Title

Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

363

ISBN

978-83-7523-659-0

Keywords
PL
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Strategia rozwoju
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie zmianą
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Polska
  • Studium przypadku (case study)
Obligatory copy

yes

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20