Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

363

ISBN

978-83-7523-659-0

Słowa kluczowe
PL
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Strategia rozwoju
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie zmianą
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Polska
  • Studium przypadku (case study)
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0