Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nauki o bezpieczeństwie : pola nakazane i zakazane

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Nauka
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
Pages (from - to)

40 - 57

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030109419705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Nauki%20o%20bezpiecze%C5%84stwie:%20pola%20nakazane&offset=0

Book

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie : perspektywa materialna i formalna

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0