Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Nauki o bezpieczeństwie : pola nakazane i zakazane

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Nauka
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
Strony (od-do)

40 - 57

DOI

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030109419705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Nauki%20o%20bezpiecze%C5%84stwie:%20pola%20nakazane&offset=0

Książka

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie : perspektywa materialna i formalna

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20