Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Domena bezpieczeństwa źródłem refleksji nad przedmiotem i celem nauk o bezpieczeństwie w klasyfikacji nauk

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Klasyfikacja nauk
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
Pages (from - to)

80 - 95

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030111469705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Domena%20bezpiecze%C5%84stwa&offset=0

Book

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie : perspektywa materialna i formalna

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20