Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Domena bezpieczeństwa źródłem refleksji nad przedmiotem i celem nauk o bezpieczeństwie w klasyfikacji nauk

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Klasyfikacja nauk
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
Pages (from - to)

80 - 95

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 94-95.

Book

Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie : perspektywa materialna i formalna

Points of MNiSW / chapter

20.0