Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Najnowocześniejsza armia II Rzeczypospolitej : rzecz o motoryzacji wojska Polskich Sił Zbrojnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Tetragon

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Tetragon

Data opublikowania

2018

Liczba stron

162

ISBN

978-83-63374-63-1

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19005776

Słowa kluczowe
PL
  • Armia Polska na Wschodzie
  • Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
  • Pojazdy wojskowe
  • Sprzęt wojskowy
  • Szkolenie motorowe
  • Polska
  • Wojsko Polskie (1918-1939)
Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0