Processing may take a few seconds...

Book


Title

Mniejszości narodowe i etniczne w polityce bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa bałtyckie

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

220

ISBN

978-83-7523-695-8

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002108

Keywords
PL
  • Europa Środkowo-Wschodnia
  • Mniejszości narodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0