Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Obszary zagrożeń dla bezpieczeństwo globalnego

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Areas of threat to global security

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Terroryzm
  • Wojna
Pages (from - to)

19 - 30

Comments

Bibliografia na stronie 30. Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia

Points of MNiSW / chapter

20.0