Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Człowiek bezpieczny w nowoczesnym społeczeństwie

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo publiczne
Pages (from - to)

7 - 24

Book

Administracja publiczna : bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0