Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwonarodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • społeczności lokalne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Pages (from - to)

119 - 136

Book

Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego

Presented on

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego", 8.06.2018, Pułtusk, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0