Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Nowe znaki drogowe obowiązujące dla kierowców ciężkich pojazdów wojskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Lotnicza Akademia Wojskowa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN New road sings for drivers of heavy military vehicles

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Drogi
  • Mosty
  • Pojazdy wojskowe
  • Wiadukty
  • Znaki drogowe
  • Polska
EN
  • Bridges
  • Motor vehicles
  • Vehicles military
  • Poland
Abstract

PL Od dwóch lat na polskich drogach pojawiają się nowe, nietypowe znaki drogowe (w kolorze czarno-żółtym). Obowiązują one tylko kierowców prowadzących ciężkie pojazdy wojskowe. Mają one pomóc w czasie przemieszczania się ich po drogach krajowych, informując operatorów o klasie obciążenia mostu, a także skrajni szerokości i wysokości wiaduktu lub mostu. Przeważnie są one ustawiane w pobliżu baz wojskowych, poligonów czy stacji załadowczo-wyładowczych kolei. Umieszczane są one na terytorium całego kraju na okres prowadzania większych ćwiczeń wojskowych z żołnierzami sojuszniczych i partnerskich państw. W sumie znaków tych jest siedem i są oznaczone symbolem „W”.

EN For two years, new, unusual road signs have appeared on Polish roads (in black and yellow). They only apply to drivers who drive heavy military vehicles. They are to help while traveling on national roads, informing operators about the load class of the bridge, as well as gauge of the width and height of the overpass or bridge. They are usually placed near military bases, polygons or loading and unloading stations. They are placed on the territory of the whole country, for the period of conducting major military exercises with soldiers of allied and partner countries. In total, these characters are seven and are marked with the symbol "W".

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

466 - 474

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.30

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0