Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony porządku

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Tasks of public administration in the field of public order and security

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Polska
Pages (from - to)

127 - 139

Comments

Bibliografia na stronach 138-139. Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0