Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Źródło myśli wojskowej

Autorzy

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Polska Zbrojna

Rocznik: 2018 | Numer: nr 2 (862)

Typ artykułu

artykuł popularnonaukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy
  • Praca kulturalno-oświatowa w wojsku
  • Prasa wojskowa
  • Wydawnictwa wojskowe
  • Polska
Strony (od-do)

122 - 126

DOI

https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/pz2_2018.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana