Processing may take a few seconds...

Article


Title

Źródło myśli wojskowej

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Polska Zbrojna

Journal year: 2018 | Journal number: nr 2 (862)

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy
  • Praca kulturalno-oświatowa w wojsku
  • Prasa wojskowa
  • Wydawnictwa wojskowe
  • Polska
Pages (from - to)

122 - 126

DOI

https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/pz2_2018.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version