Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Polska Zbrojna

Editors

Publisher name

Wojskowy Instytut Wydawniczy

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

0867-4523

Publication frequency

monthly

URL

http://polska-zbrojna.pl/

Comments

„Polska Zbrojna” to miesięcznik wydawany przez Wojskowy Instytut Wydawniczy, utworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej; poprzednim wydawcą był Dom Wydawniczy „Bellona”.„Polska Zbrojna” to jedno z najstarszych, wydawanych do dnia dzisiejszego, polskich czasopism. Pierwszy numer został wydany w październiku 1921 roku. Czasopismo skierowane jest przede wszystkim do Czytelników zainteresowanych sprawami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także szeroko rozumianej obronności państwa. Głównymi (choć nie jedynymi) odbiorcami pisma są żołnierze zawodowi i emeryci wojskowi oraz osoby interesujące się problemami bezpieczeństwa międzynarodowego.

Current scoring

5

Journal years