Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Polska Zbrojna

Editors

Publisher name

Wojskowy Instytut Wydawniczy

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

0867-4523

Publication frequency

monthly

URL

http://polska-zbrojna.pl/

Comments

„Polska Zbrojna” to miesięcznik wydawany przez Wojskowy Instytut Wydawniczy, utworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej; poprzednim wydawcą był Dom Wydawniczy „Bellona”.„Polska Zbrojna” to jedno z najstarszych, wydawanych do dnia dzisiejszego, polskich czasopism. Pierwszy numer został wydany w październiku 1921 roku. Czasopismo skierowane jest przede wszystkim do Czytelników zainteresowanych sprawami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także szeroko rozumianej obronności państwa. Głównymi (choć nie jedynymi) odbiorcami pisma są żołnierze zawodowi i emeryci wojskowi oraz osoby interesujące się problemami bezpieczeństwa międzynarodowego.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 1.0 ---
  • 2018 1.0 ---
  • 2019 5.0 ---
  • 2020 5.0 ---
  • 2022 5.0 ---