Processing may take a few seconds...

Book

Title

Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Toruń, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Adam Marszałek

Date of publication

2018

Number of pages

533

ISBN

9788380199712

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052502600205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Organizacja%20bezpiecze%C5%84stwa%20narodowego%20Rzeczypospolitej%20Polskiej&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100