Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wykorzystanie podejścia fixed mindset i growth mindset w kształtowaniu kompetencji przywódczych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Fixed mindset and growth mindset approach in shaping leadership competences

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kompetencje przywódcze
  • Organizacja
  • Zarządzanie
EN
  • Leadership competencies
Pages (from - to)

41 - 54

Book

Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych

Presented on

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra", 24-26.06.2019, Zakopane, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20