Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uprawnienia małżonka zobowiązanego w kontekście zarzutów na postępowanie egzekucyjne w administracji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Egzekucja administracyjna
  • Majątek wspólny małżonków
  • Środki odwoławcze
  • Polska
Pages (from - to)

216 - 226

Book

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0