Processing may take a few seconds...

Article

Title

Podmiotowość wybranych aktorów w prawie międzynarodowym

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Title variant

EN The Subjectivity of Selected Entities According to the International Public Law

Year of publication

2018

Published in

Studenckie Zeszyty Naukowe

Journal year: 2018 | Journal volume: vol. 21 | Journal number: nr 39

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Państwo
  • Prawo międzynarodowe
  • Uznanie państwa
Pages (from - to)

23 - 34

DOI

10.17951/szn.2018.21.39.23-34

URL

https://journals.umcs.pl/szn/article/view/7925

License type

CC BY (attribution alone)

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]