Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ubezpieczenie NNW żołnierzy jako element wsparcia medycznego w czasie operacji wojskowych poza granicami kraju

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Title variant

EN Insurance of soldiers as an element of medical support during military operations outside of the country

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Odszkodowanie
  • Ubezpieczenia na życie
EN
  • Life insurance
Pages (from - to)

77 - 82

Book

Ekonomia, Gospodarka i Państwo

Presented on

IX Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 8.04.2019, Poznań, Polska

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / chapter

5