Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ubezpieczenie społeczne a zabezpieczenie emerytalne żołnierzy Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Emerytura
  • Świadczenia społeczne
Pages (from - to)

88 - 93

Book

Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 4, Ekonomia, gospodarka i państwo

Presented on

VIII Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 26.11.2018, Gdańsk, Polska

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0