Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Separatyzm rosyjski i rosyjskojęzyczny na Ukrainie

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Język
  • Grupy etniczne
  • Historia
  • Mniejszości narodowe
  • Świadomość językowa
  • Świadomość narodowa
  • Rosjanie
  • Ukraina
  • Separatyzm
Pages (from - to)

101 - 118

Book

Ruchy separatystyczne

Points of MNiSW / chapter

20.0