Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Potrzeba wykorzystania koncepcji zarządzania wiekiem w Siłach Zbrojnych RP - raport z badań

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kapitał ludzki
  • Wojsko
  • Zarządzanie wiekiem
Pages (from - to)

40 - 55

Book

Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych

Ministry points / chapter

20.0