Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Potrzeba wykorzystania koncepcji zarządzania wiekiem w Siłach Zbrojnych RP - raport z badań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kapitał ludzki
  • Wojsko
  • Zarządzanie wiekiem
Strony (od-do)

40 - 55

Książka

Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0