Processing may take a few seconds...

Article

Title

Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (28)

Article type

communique

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo
  • Lotnictwo wojskowe
  • Lotnictwo cywilne
  • Transport lotniczy
Pages (from - to)

373 - 376