Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dezinformacja w służbie walki informacyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dezinformacja
  • Maskowanie
  • Propaganda
  • Walka informacyjna
  • Wojna
Pages (from - to)

91 - 117

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991028099549705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Dezinformacja%20w%20s%C5%82u%C5%BCbie%20walki%20informacyjnej&offset=0

Book

Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0