Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Akadamii Ignatianum

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Ignatianum w Krakowie

Data opublikowania

2018

Liczba stron

269

ISBN

978-83-7614-356-9

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18006372&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Komunikacja polityczna
  • Postprawda
  • Środki masowego przekazu
  • Walka informacyjna
Rozdziały
Dezinformacja w służbie walki informacyjnej (s. 91-117)
Typ licencji

inne