Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Military logistics : selected issues theory

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

135

ISBN

978-83-7523-616-3

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991027176759705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Military%20logistics%20:%20selected%20issues%20theory&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
EN
  • Military logistics
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia na stronach 133-134.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0