Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Procesy imigracyjne w Europie jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration
[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
  • Migracje
  • Polska
Pages (from - to)

56 - 71

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 69-70. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0