Processing may take a few seconds...

Article


Title

Środki hipersoniczne jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego : analiza stanu badań

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Hypersonic Resources as Contemporary Threat to National Security. Analysis of Current State of

Year of publication

2019

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2019 | Journal number: nr 1 (696)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Broń
  • Technika wojskowa
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących współczesnych środków hipersonicznych (także broni hipersonicznej) w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Omówiono stan badań nad tego rodzaju środkami, ich rozwój i możliwości, a także wskazano zagrożenia, jakie mogą powodować. Analizy dokonano na podstawie podziału na państwa, w jakich są one rozwijane. Odnosi się ona do pięciu krajów: USA, Francji, Federacji Rosyjskiej, Indii i Chińskiej Republiki Ludowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż środki te są w różnej fazie rozwojowej, począwszy od wstępnych koncepcji rozwojowych do obiektów, które pozytywnie przeszły testy balistyczne, osiągając prędkość hipersoniczną oraz wysokohipersoniczną. Z uwagi na przenoszenie głowic bojowych, w tym termojądrowych i jądrowych, oraz osiąganie dużych prędkości wydają się być dużym zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego.

EN The article presents research results on contemporary hypersonic resources (including hypersonic weapon) in the context of a threat to national security. The author discusses the state of research on such resources, their capabilities and development phases, as well as potential threats they can pose. The analysis has been done separately for each country in which such resources are being developed. Today, there are five of them: the United States, France, the Russian Federation, India, and the Republic of China. It is worth noting that these resources are in their different phases, from initial development concepts to objects with positive ballistic test results capable of reaching hypersonic and high-hypersonic speed. They seem to be a serious contemporary threat to national security for they are capable of carrying combat warheads, including thermonuclear and nuclear ones, and they can reach very high speed.

Pages (from - to)

53 - 67

DOI

10.5604/01.3001.0013.2458

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=189750

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 66-67. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

Index Copernicus