Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Problematyka wykorzystania wojsk obrony terytorialnej w walce

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Taktyka
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

116 - 131

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=991052558911505066

Book

Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0