Processing may take a few seconds...

Book


Title

Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

174

ISBN

978-83-7523-712-2

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19006798

Keywords
PL
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Współdziałanie
  • Polska
  • Opracowanie
Chapters
Zasadnicze uwarunkowania operacyjnego wykorzystywania oraz uzbrojenia sił obrony terytorialnej: wnioski i doświadczenia (p. 100-115)
Problematyka wykorzystania wojsk obrony terytorialnej w walce (p. 116-131)
Straż Graniczna pozamilitarnym elementem systemu obrony terytorialnej RP (p. 132-143)
Obszary współpracy wojsk obrony terytorialnej z organizacjami proobronnymi (p. 144-162)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0