Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Proobronność Rzeczypospolitej Polskiej : teraźniejszość i przyszłość

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Zakończenie okresu zimnej wojny zmieniło utożsamianie bezpieczeństwa narodowego głównie z siłą wojskową. W rzeczywistości bezpieczeństwo kształtują również czynniki pozamilitarne. O ile aspekty pozamilitarne będą ulegały zmianom wraz z rozwojem technologii i ewolucji zagrożeń, to proobronność powinna kształtować bezpieczeństwo Polski. Dopiero w ostatnich kilku latach proobronność nabrała większego znaczenia. Nie odnalazło to odzwierciedlenia w opracowaniach. Niniejsza publikacja jest wyjątkową pozycją na rynku wydawniczym. Po pierwsze, zawiera szersze spojrzenie na problematykę proobronności w Polsce. Po drugie, podejmuje próbę prognozowania przyszłości dla proobronności RP w wybranych obszarach bezpieczeństwa pozamilitarnego.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

269

ISBN

978-83-7523-705-4

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003729

Słowa kluczowe
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Przysposobienie wojskowe
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0