Processing may take a few seconds...

Book


Title

Proobronność Rzeczypospolitej Polskiej : teraźniejszość i przyszłość

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Zakończenie okresu zimnej wojny zmieniło utożsamianie bezpieczeństwa narodowego głównie z siłą wojskową. W rzeczywistości bezpieczeństwo kształtują również czynniki pozamilitarne. O ile aspekty pozamilitarne będą ulegały zmianom wraz z rozwojem technologii i ewolucji zagrożeń, to proobronność powinna kształtować bezpieczeństwo Polski. Dopiero w ostatnich kilku latach proobronność nabrała większego znaczenia. Nie odnalazło to odzwierciedlenia w opracowaniach. Niniejsza publikacja jest wyjątkową pozycją na rynku wydawniczym. Po pierwsze, zawiera szersze spojrzenie na problematykę proobronności w Polsce. Po drugie, podejmuje próbę prognozowania przyszłości dla proobronności RP w wybranych obszarach bezpieczeństwa pozamilitarnego.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

269

ISBN

978-83-7523-705-4

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003729

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Obronność państwa
  • Polska
  • Przysposobienie wojskowe
Obligatory copy

yes

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0