Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Potencjał obronny klas wojskowych. Teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Powszechne zainteresowanie kształceniem obronnym młodzieży szkolnej oraz chęć identyfikacji siły, możliwości, wydajności działania klas wojskowych na rzecz bezpieczeństwa państwa spowodowały, że przedmiotem zaprezentowanych w tej monografii badań był potencjał obronny klas wojskowych oraz zagadnienia związane z organizacją kształcenia obronnego młodzieży w Polsce. Ujęta w pracy problematyka badań lokuje się w obszarze interdyscyplinarnych nauk o bezpieczeństwie, dlatego też monografia przedstawia ilościowo-jakościową strategię poszukiwań, która nadała badaniom charakter diagnostyczno-wyjaśniający. Ponadto zamieszczone w publikacji analizy teoretyczne oraz analizy wyników badań empirycznych dotyczące kształcenia obronnego uczniów klas wojskowych pozwoliły na wyodrębnienie takich składników potencjału obronnego, jak potencjał: mobilizacyjny, społeczny i indywidualny oraz stworzenie ich modelu. Zaprezentowane w monografii analizy pozwoliły także na wypracowanie treści, które można praktycznie zastosować w diagnozie potencjału obronnego klas wojskowych. Analiza wyników badań umożliwiła również wskazanie rekomendacji w zakresie kształcenia w klasach wojskowych i dowiodła potrzebie wprowadzenia jednolitego standardu nauczania dla szkół realizujących mundurowe innowacje pedagogiczne.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

280

ISBN

978-83-7523-675-0

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052530584105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Potencjał%20obronny%20klas%20wojskowych%20:%20teoretyczno-empiryczne%20aspekty%20kształcenia%20obronnego&offset=0

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Osobowość
  • Potencjał obronny społeczny
  • Przysposobienie wojskowe
  • System wartości
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 247-257. Streszczenie w języku angielskim. Wstęp i spis treści także w języku angielskim.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0