Processing may take a few seconds...

Article


Title

Logistyka wojskowa jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Military logistics as knowledge area of management and quality science

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Klasyfikacja nauk
  • Logistyka wojskowa
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie
Abstract

PL 1 października 2018 roku okazał się kluczową datą dla rozwoju wielu dyscyplin naukowych w Polsce, bowiem na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku wprowadzono dwustopniowy podział na dziedziny i dyscypliny naukowe. Dotychczasowa klasyfikacja obejmująca 8 obszarów, 22 dziedziny i 102 dyscypliny została zastąpiona nową, zawierającą 44 dyscypliny naukowe oraz 3 dyscypliny w zakresie sztuki. Wprowadzone zmiany formalne, wzbudziły w środowisku naukowym dyskusję na temat przyszłości logistyki, w tym jej szczególnej odmiany logistyki wojskowej, która jako specjalność naukowa stanowi obszar poznania szeregu naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W materiale skoncentrowano rozważania na wskazaniu związków i zależności pomiędzy logistyką wojskową a teorią i praktyką nowo utworzonej dyscypliny naukowej – nauki o zarządzaniu i jakości. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena oraz wskazanie kierunków rozwoju interdyscyplinarnych płaszczyzn logistyki wojskowej w teorii i praktyce dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w zakresie dziedziny nauk społecznych

Pages (from - to)

217 - 228

URL

https://www.pwe.com.pl/files/1402371585/file/JalowiecTomasz.pdf

License type

other

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0