Processing may take a few seconds...

Article

Title

Logistyka wojskowa jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Military logistics as knowledge area of management and quality science

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 5

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Klasyfikacja nauk
  • Logistyka wojskowa
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

217 - 228

URL

https://www.pwe.com.pl/files/1402371585/file/JalowiecTomasz.pdf

License type

other

Points of MNiSW / journal

20