Processing may take a few seconds...

Article

Title

Logistyka wojskowa jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Military logistics as knowledge area of management and quality science

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 5

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Klasyfikacja nauk
  • Logistyka wojskowa
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

217 - 228

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB19000948

License type

other

Points of MNiSW / journal

20