Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo wschodniej granicy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

228

ISBN

978-83-7523-672-9

Słowa kluczowe
PL
  • Straż Graniczna (1991- )
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Granice
  • Ochrona granic
  • Sztuka wojenna
  • Wojna hybrydowa
  • Wojska lądowe
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Współdziałanie
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0