Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wojska Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

267 - 293

Book

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa : wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20.0