Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa : wybrane problemy

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Chełm, Polska

Wydawca

Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium

Data opublikowania

2019

ISBN

978-83-66017-71-9

Rozdziały
Wojska Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego (s. 267-293)