Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Diaspora rosyjska i rosyjskojęzyczna w neoimperialnej polityce Federacji Rosyjskiej na obszarze Świętej Rusi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

313

ISBN

978-83-7523-701-6

Słowa kluczowe
PL
  • Mniejszości narodowe ;
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Białoruś
  • Ukraina
  • ZSRR
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0