Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Military logistics : theory and practice

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

168

ISBN

978-83-7523-700-9

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052527793405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,nyszk%20wojciech&facet=searchcreationdate,include,2016%7C,%7C2019&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Polska
  • Wojsko Polskie (1944- )
EN
  • Army
  • Military logistics
  • Poland
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 155-163.

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0