Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Wariant tytułu

EN Cluster Determinants in Poland and in Other European Union Member States

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

Rocznik: 2018 | Numer: 167

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Klastry (ekonomia)
  • Konkurencyjność
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie strategiczne
  • Badania porównawcze
  • Polska
  • Europa
Streszczenie

PL Rosnące znaczenie klastrów sprawia, że kwestie związane z mechanizmami ich tworzenia i funkcjonowania nabierają szczególnego znaczenia i warto im poświęcić więcej uwagi. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki klastrów polskich przez porównanie ich z klastrami europejskimi pod względem podobieństw i różnic w mechanizmach ich tworzenia i funkcjonowania. Cel zrealizowano na podstawie studiów literaturowych i własnych badań empirycznych. Wyniki przeprowadzonych obserwacji umożliwiają udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze i pozwalają wstępnie opisać determinanty kształtowania i rozwoju polskich klastrów.

EN Increasing importance of clusters has shifted the focus on issues connected with mechanisms involvedin their establishing and operating. This article discusses the specificity of Polish clusters by comparing them with European clusters and answering the question concerning similarities and differencesin how they emerge and operate. The goal was accomplished based on desk (secondary) research andown empirical studies. Results of conducted studies provided an answer to the research question andhelped in providing a preliminary description of determinants of the emergence and development ofclusters in Poland.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

157 - 171

URL

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/167_10_Winiarski.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

12,0