Processing may take a few seconds...

Article

Title

Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Title variant

EN Cluster Determinants in Poland and in Other European Union Member States

Year of publication

2018

Published in

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

Journal year: 2018 | Journal number: 167

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Klastry (ekonomia)
  • Konkurencyjność
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie strategiczne
  • Badania porównawcze
  • Polska
  • Europa
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

157 - 171

URL

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/167_10_Winiarski.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

12 [Unified list of scientific journals 2013-2016]