Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.1 Economics and finance
5.6 Management and quality studies

Journal unique ID

201268

Publisher name

Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Editorship

Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów SGH ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pok. 317 02-513 Warszawa e-mail: sipkzif@sgh.waw.pl

ISSN

1234-8872

eISSN

2657-5620

Publication frequency

irregular

Comments

Zeszyt Naukowy

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2018 12.0 ---