Processing may take a few seconds...

Book


Title

Uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony granicy państwowej RP : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2016

Number of pages

120

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk16001583

Keywords
PL
  • Ochrona granic
  • Polska
EN
  • Borders protection
  • Poland
Obligatory copy

yes

Comments

Tytuł według okładki. Nazwa autora na stronie 2.