Processing may take a few seconds...

Article


Title

The Arctic – the Middle Kingdom’s Area of Interest

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Published in

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

Journal year: 2018 | Journal number: nr 14

Article type

scientific article

Publication language

english | polish

Keywords
PL
  • Arktyka (region)
  • Chiny
  • Klimat
  • Surowce
  • Stosunki międzynarodowe
EN
  • Arctic
  • China
  • Climate
  • international relations
Abstract

EN Arctic region is one of areas of interest of China and it is connected with politics and economy as for now. Recognizing emerging options especially in the latter domain the country is looking for possibilities to ensure national interests in the long-term perspective. It is linked with using variety of tools to engage regional actors bilaterally and in organizational framework without involving military instrument of power. Parallel, China is developing technologies necessary to operate in the Arctic allowing competing with other players. It includes research and investments in the region. Natural resources, sea lines of communication, opportunities for fishery are among factors requiring preservation of national benefits and it is achievable only by grounded presence in many dimensions.

PL Region arktyczny jest jednym z obszarów zainteresowania Chin, na razie związany z ich polityką i gospodarką. Zauważając pojawiające się opcje, szczególnie w tej ostatniej dziedzinie, kraj ten poszukuje możliwości zapewnienia swoich interesów narodowych w perspektywie długoterminowej. Związane jest to z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi do zaangażowania podmiotów regionalnych w sposób dwustronny i organizacyjny, bez angażowania wojskowego narzędzia władzy. Równolegle Chiny rozwijają technologie niezbędne do działania w Arktyce, pozwalając na konkurowanie z innymi graczami. Zajmują się również badaniami i inwestycjami w regionie. Zasoby naturalne, morskie linie komunikacyjne, możliwości połowowe są uznanymi czynnikami określającymi potencjał krajowych korzyści, a jest to możliwe tylko dzięki ugruntowanej obecności w wielu wymiarach.

Pages (from - to)

405 - 424

URL

http://www.sbn.wcy.wat.edu.pl/SBN_14.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 421-424. Streszczenie w języku polskim.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0