Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

The Arctic – the Middle Kingdom’s Area of Interest

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

Rocznik: 2018 | Numer: nr 14

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski | polski

Słowa kluczowe
PL
  • Arktyka (region)
  • Chiny
  • Klimat
  • Surowce
  • Stosunki międzynarodowe
EN
  • Arctic
  • China
  • Climate
  • international relations
Streszczenie

EN Arctic region is one of areas of interest of China and it is connected with politics and economy as for now. Recognizing emerging options especially in the latter domain the country is looking for possibilities to ensure national interests in the long-term perspective. It is linked with using variety of tools to engage regional actors bilaterally and in organizational framework without involving military instrument of power. Parallel, China is developing technologies necessary to operate in the Arctic allowing competing with other players. It includes research and investments in the region. Natural resources, sea lines of communication, opportunities for fishery are among factors requiring preservation of national benefits and it is achievable only by grounded presence in many dimensions.

PL Region arktyczny jest jednym z obszarów zainteresowania Chin, na razie związany z ich polityką i gospodarką. Zauważając pojawiające się opcje, szczególnie w tej ostatniej dziedzinie, kraj ten poszukuje możliwości zapewnienia swoich interesów narodowych w perspektywie długoterminowej. Związane jest to z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi do zaangażowania podmiotów regionalnych w sposób dwustronny i organizacyjny, bez angażowania wojskowego narzędzia władzy. Równolegle Chiny rozwijają technologie niezbędne do działania w Arktyce, pozwalając na konkurowanie z innymi graczami. Zajmują się również badaniami i inwestycjami w regionie. Zasoby naturalne, morskie linie komunikacyjne, możliwości połowowe są uznanymi czynnikami określającymi potencjał krajowych korzyści, a jest to możliwe tylko dzięki ugruntowanej obecności w wielu wymiarach.

Strony (od-do)

405 - 424

URL

http://www.sbn.wcy.wat.edu.pl/SBN_14.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronach 421-424. Streszczenie w języku polskim.

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

6,0