Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi w polskich regulacjach

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Amunicja
  • Bezpieczeństwo
  • Broń
  • Polska
  • Prawo
Pages (from - to)

19 - 33

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Zarządzanie eksportem i importem. Ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą - wybrane zagadnienia.

Ministry points / chapter

5.0