Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Taktyczne uwarunkowania modernizacji technicznej inżynierii wojskowej SZ RP

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Inżynieria wojskowa
  • Technika wojskowa
  • Wojsko
Pages (from - to)

11 - 22

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji

Book

Inżynieria wojskowa : problemy i perspektywy

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0