Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Projektowanie jako przedsięwzięcie dydaktyczne w uczelni wyższej na kierunku logistyka

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Designing as a didactic project at the university at the logistics

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • Logistyka
  • Przydatność zawodowa
  • Rynek pracy
  • Szkolnictwo wyższe
  • Polska
Pages (from - to)

440 - 454

Comments

Artykuł na płycie CD

Ministry points / journal

8.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

8.0