Processing may take a few seconds...

Article

Title

Projektowanie jako przedsięwzięcie dydaktyczne w uczelni wyższej na kierunku logistyka

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Designing as a didactic project at the university at the logistics

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • Logistyka
  • Przydatność zawodowa
  • Rynek pracy
  • Szkolnictwo wyższe
  • Polska
Pages (from - to)

440 - 454

Comments

Artykuł na płycie CD

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]