Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ocena stanu polskiego transportu kolejowego z perspektywy realizacji potrzeb obronnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Evaluation of Polish railway transport from the perspective of implementation of defense needs

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
  • Zarządzanie
  • Polska
Pages (from - to)

383 - 398

Comments

Artykuł na płycie CD

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0