Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesne wyludnianie się małych miast w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Demografia
  • Miasta
  • Migracje
  • Polska
Pages (from - to)

321 - 339

Book

Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE - NATO

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0