Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wojna w Zatoce Perskiej (1990-1991) w ujęciu polemologicznym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Gulf War (1990-1991) from a polemological perspective

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 2 (26)

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Polemologia
  • Wojna iracka (1990-1991)
Pages (from - to)

79 - 98

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-934f0f1b-f6e2-4d6c-b926-0ef734f8ebf6

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]