Processing may take a few seconds...

Article


Title

The Armed Forces of The Republic of Poland as An Employer in Modern Labour Market in Opinion of Soldiers and Military Staff

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Published in

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 17(1)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Jednostki wojskowe
  • Polska
  • Pracodawcy
  • Rynek pracy
  • Siły zbrojne
Abstract

EN As an employer, the Armed Forces of the Republic of Poland (AF RP) engage in modern market competitionto win over the professional service recruits and military staff. Search and retention of properly trainedpersonnel may help the Polish armed forces to carry out their tasks in efficiency way. The article shows theselected results of the pilot survey dealing with the image of the armed forces as perceived by the soldiersand the military employees. The survey has been carried out as an opinion poll to identify the attributes ofthe AF RP as an employer and to determine significance of these attributes for the soldiers and the militaryemployees. Results of the survey indicate that the attributes that make the Polish army stand out as an employerat the labour market include: stable employment, professional development opportunities, teamworkorientation, challenges and high demands from the organisation members, relatively high remuneration, andsense of mission in striving to be useful to the society.

PL Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako pracodawca konkurują na współczesnym rynku pracy o pracowników do służby zawodowej oraz wojska. Poszukiwanie oraz utrzymanie odpowiednio przygotowanego personelu ma umożliwić sprawną realizację przypisanych im zadań. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badania pilotażowego w zakresie postrzegania sił zbrojnych jako pracodawcy, przeprowadzonego z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. Celem badania było zidentyfikowanie atrybutów sił zbrojnych jako pracodawcy oraz określenie znaczenia tych atrybutów dla żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. Wyniki badań wskazują, że do atrybutów, które wyróżniają wojsko jako pracodawcę, można zaliczyć: stabilność zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego, zespołowość, wyzwania oraz wysokie wymagania wobec członków organizacji, stosunkowo wysokie wynagrodzenie, a także poczucie misji przejawiające się w dążeniu do bycia użytecznym w społeczeństwie.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

103 - 111

DOI

10.22630/ASPE.2018.17.1.12

URL

http://www.oeconomia.actapol.net/pub/17_1_103.pdf

Comments

Bibliografia na stronie 110. Streszczenie w języku polskim.

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

15.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

15.0