Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

The Armed Forces of The Republic of Poland as An Employer in Modern Labour Market in Opinion of Soldiers and Military Staff

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia

Rocznik: 2018 | Numer: nr 17(1)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Jednostki wojskowe
  • Polska
  • Pracodawcy
  • Rynek pracy
  • Siły zbrojne
Streszczenie

EN As an employer, the Armed Forces of the Republic of Poland (AF RP) engage in modern market competitionto win over the professional service recruits and military staff. Search and retention of properly trainedpersonnel may help the Polish armed forces to carry out their tasks in efficiency way. The article shows theselected results of the pilot survey dealing with the image of the armed forces as perceived by the soldiersand the military employees. The survey has been carried out as an opinion poll to identify the attributes ofthe AF RP as an employer and to determine significance of these attributes for the soldiers and the militaryemployees. Results of the survey indicate that the attributes that make the Polish army stand out as an employerat the labour market include: stable employment, professional development opportunities, teamworkorientation, challenges and high demands from the organisation members, relatively high remuneration, andsense of mission in striving to be useful to the society.

PL Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jako pracodawca konkurują na współczesnym rynku pracy o pracowników do służby zawodowej oraz wojska. Poszukiwanie oraz utrzymanie odpowiednio przygotowanego personelu ma umożliwić sprawną realizację przypisanych im zadań. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badania pilotażowego w zakresie postrzegania sił zbrojnych jako pracodawcy, przeprowadzonego z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. Celem badania było zidentyfikowanie atrybutów sił zbrojnych jako pracodawcy oraz określenie znaczenia tych atrybutów dla żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. Wyniki badań wskazują, że do atrybutów, które wyróżniają wojsko jako pracodawcę, można zaliczyć: stabilność zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego, zespołowość, wyzwania oraz wysokie wymagania wobec członków organizacji, stosunkowo wysokie wynagrodzenie, a także poczucie misji przejawiające się w dążeniu do bycia użytecznym w społeczeństwie.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

103 - 111

DOI

10.22630/ASPE.2018.17.1.12

URL

http://www.oeconomia.actapol.net/pub/17_1_103.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronie 110. Streszczenie w języku polskim.

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

15,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

15,0