Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Streszczenie w języku polskim i angielskim

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

217

ISBN

978-83-7523-620-0

Słowa kluczowe
PL
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie jakością
  • Zbrojenia
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Przedsiębiorstwo zbrojeniowe w kontekście dokumentów doktrynalnych i normatywnych (s. 15-40)
Polityka zbrojeniowa państwa (s. 41-75)
Pozyskiwanie sprzętu wojskowego (s. 97-112)
System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej (s. 135-152)
Unormowania antykorupcyjne w przemyśle zbrojeniowym (s. 173-196)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0