Processing may take a few seconds...

Article

Title

System Więziennictwa w Polsce, a resocjalizacja penitencjarna

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 4 (24)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Więziennictwo
Pages (from - to)

138 - 159

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3327b70d-6e26-46f5-a70a-531238d94c01?q=bwmeta1.element.cejsh-c9e63c11-fc1d-43bd-89f9-c77cf38561b3;11&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]