Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wybrane aspekty potencjału kobiet w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kobiety w służbach mundurowych
  • Polska
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

157 - 171

Comments

Bibliografia na stronach 22-38.

Book

Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5